Aké výhody pri využití "Virtuálnej 3d prehliadky" získate ?
1. získanie náskoku pred konkurenciou, ktorá pozná len fotografie
2. zákazník získa prehľad o Vašej ponuke, urobí si lepší obraz a skôr sa rozhodne využiť Vaše služby
3. takmer nulové udržiavacie náklady
4. oslovenie aj náhodných návštevníkov na Vašej internetovej stranke
5. jednoduché ovládanie aj pre počítačového laika
6. možnosť zvačšenia prezentácie na celú obrazovku, čo umocňuje pocit z priestoru
7. spôsob prezentácie ktorým zaujmete potencionálnych zákazníkov Vášho webu
8. dostupnosť 24 hodín denne 365 dní v roku na internete
9. prezentácia exteriérov aj interiérov vo vysokej kvalite
10. bezproblémové prevádzkovanie prehliadok
Čo poskytujeme ako samozrejmosť všetkým zákazníkom ?
všetky prezentácie budú doručené zákazníkovi teda Vám na CD nosiči
CD bude obsadovať virtuálne 3d prehliadky určené na internet ako aj vysokokvalitné panoramatické fotografie, ktoré možete využiť pri tlačení reklamných materiálov
prezentácie budú tiež umiestnené na našom serveri, prípadne po dohode priamo na Vašej internetovej stránke
prepojenie s Vašou súčasnou internetovou stránkou zabezpečíme buď to My alebo po konzultácií tretia strana