Ukážky virtuálnych prehliadok
Otvoriť ...
Večerná kaviareň v Prievidzi

1 panoráma interiéru
<< otvoriť virtuálnu 3d prehliadku
Otvoriť virtuálny projekt
Virtuálny projekt Kultúrneho domu v Necpaloch

Projekt pozostavajúci zo samostatnej web stranky, ktorá obsahuje 2 panorámy exteriéru a 5 panorám interiéru KD v Necpaloch.
<< otvoriť virtuálny projekt
Virtuálny projekt reštaurácie Park restaurant

Projekt pozostavajúci zo samostatnej web stranky, ktorá obsahuje 1 panorámu exteriéru a 6 panorám interiéru reštaurácie. Virtuálne panorámy sú navzájom prepojené
šípkami do virtuálnej prehliadky objektu.
<< otvoriť virtuálny projekt
Virtuálny projekt reštaurácie Stejk dom

Projekt pozostavajúci zo samostatnej web stranky, ktorá obsahuje 1 panorámu exteriéru a 3 panoramy interiéru reštaurácie. Prepojenie panorám je pomocou náhľadových obrázkov na web stránke.
<< otvoriť virtuálny projekt
Virtuálny projekt športmotelu Raketa

Projekt pozostáva zo samostatnej web stranky, ktorá obsahuje 3 panorámy exteriéru a 6 panorám interiéru reštaurácie aj ubytovacích kapacít. Prepojenie panorám je pomocou menu v okne s prehliadkou.
<< otvoriť virtuálny projekt
Otvoriť ...
Otvoriť ...
Otvoriť ...